Tjänster

Nyinstallationer
Installation av de mesta du kan tänka dig, inget jobb är för litet eller för stort.
Nattklubbar, villor, butiker, kök, badrum, värmepumpar, fjärrvärme & belysning

 

Samordning
Vi har kontakterna du behöver för att få en helhetslösning i din anläggning eller fastighet.

 

Serviceavtal
Vi ser över era anläggningar regelbundet eller enligt önskemål

 

Datanät
Nyinstallationer, service och felsökning

 

Telefoni
Installation & service av gamla & nya telefon nät